OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem  1 sierpnia 2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach został powołany Inspektor Ochrony Danych – IOD, Waldemar Dolata, kontakt z inspektorem  wd_iod@odolanow.pl KLAUZULA INFORMACYJNA2

Skip to content