130 lat historii

130 lat historii Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach to najlepsza rekomendacja dla szkoły z tradycjami w kształceniu zawodowym na poziomie technikalnym oraz szkoły zawodowej (branżowej). Od 2010 r. szkoły wchodzące w skład ZSP w Zdunach noszą imię Jana Kilińskiego. Sukcesy zawodowe i hobbystyczne uczniów Kilińskiego oraz intensywnie prowadzona integracja ze środowiskiem lokalnym zaowocowały zdobyciem przez […]

Skip to content