PSYCHOLOG SZKOLNY

Zapraszam do kontaktu

PSYCHOLOG SZKOLNY
Najważniejszy cel pracy każdego psychologa to służenie pomocą drugiemu człowiekowi. W szkole polega ono na wspieraniu prawidłowego rozwoju emocjonalnego i poznawczego młodzieży. Staram się jak najszybciej zauważać i rozwiązywać wszelkiego rodzaju problemy, ale na pewno ważne jest, aby w razie potrzeby uczniowie i rodzice zgłaszali się do psychologa, ponieważ niektórych trudności nie sposób dostrzec od razu. Dobra współpraca między uczniami, nauczycielami i rodzicami
ułatwia rozwiązanie problemów oraz daje szansę objęcia danego ucznia troską i wsparciem.

Funkcję psychologa w szkole pełni mgr Łukasz Kocaj.
Pracuje w szkole od 17 lat, mgr psychologii o ścieżce specjalizacyjnej z psychoterapii, specjalista w dziedzinie uzależnień. Spotyka się z uczniami przeżywającymi trudności emocjonalne związane m.in. z:
– niepowodzeniami szkolnymi,
– sytuacją kryzysową (np. utrata kogoś bliskiego, zawód miłosny, rozwód rodziców, problem z
podjęciem ważnej decyzji),
– problemami rodzinnymi,
– problemami w relacjach z innymi ludźmi (np. poczucie osamotnienia, bycia niezrozumianym, zbyt
duża nieśmiałość, niska samoocena, trudności w publicznym wypowiadaniu się, popadanie w konflikty),
– kryzysem tożsamości (kim jestem? co jest dla mnie ważne?).

 • profilaktyką uzależnień
  Czasami wystarczy kilka porad i uczeń uzyskuje pomoc w szkole, a czasami, gdy problem jest
  poważniejszy, psycholog kieruje ucznia do odpowiednich miejsc i poleca specjalistów.
  Konsultacje dla uczniów i rodziców:
  – poniedziałek – 7.30-10.30,
  – czwartek – 7.30-12.45.
  W godzinach pracy psycholog znajduje się w gabinecie lub na terenie szkoły.
  Uczniowie mogą się zgłaszać w tych godzinach w celu umówienia się na spotkanie.
  Rodziców prosimy o wcześniejszy kontakt na e-dzienniku

Drogi Uczniu!

Zapraszam Cię na spotkanie. Rozmowa z psychologiem może pomóc w znalezieniu rozwiązań trudnej sytuacji, spojrzeć na pewne sprawy z innej perspektywy. Możesz zgłosić się, między innymi w takich sytuacjach, jak:

· Czujesz, że nikt Cię nie rozumie;

· Nie potrafisz dogadać się z kolegami, rodzicami, nauczycielami;

· Masz kłopoty rodzinne;

· Chcesz porozmawiać o swoich problemach;

· Masz trudności z nauką, w kontaktach z innymi ludźmi;

· Wiesz o problemach przyjaciół, ale nie wiesz, jak im pomóc;

· Chcesz podzielić się swoim sukcesem;

· Masz problem, z którym sam nie umiesz sobie poradzić;

· Jesteś zainteresowany rozwojem własnego potencjału;

· Zastanawiasz się nad tym jak budować dobre relacje;

· Doświadczasz trudnej sytuacji (śmierć, rozwód rodziców, choroba w rodzinie, przeprowadzka);

· Masz poczucie, że coś zagraża Twojemu zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu;

· I w każdej innej sprawie…

Szanowny Rodzicu!

Warto w trudnych sytuacjach otworzyć się na rozmowę z psychologiem. Trudności wychowawcze są wpisane w proces rozwojowy (oczywiście mają one róże nasilenie u różnych osób), podobnie jest z kryzysami, które mogą zdarzać się każdemu i w każdej rodzinie. Wszyscy członkowie rodziny wzajemnie na siebie oddziałują, a jakość relacji, sposób komunikowania się w rodzinie ma ogromny wpływ na emocje jej członków. Do psychologa szkolnego możesz zgłosić się, między innymi w takich sytuacjach, jak:

· Trudności w komunikacji z własnym dzieckiem;

· Potrzeba rozmowy na temat sytuacji emocjonalnej dziecka, jego funkcjonowania w szkole i poza nią;

· Zauważasz negatywne przejawy zachowań dziecka;

· Potrzeba poradnictwa psychologicznego, omówienie problemów wychowawczych.

Drogi Nauczycielu!

Przyjdź i podziel się trudnościami, swoimi niepokojami i przemyśleniami. Spróbujemy wspólnie znaleźć rozwiązanie. Udzielam wsparcia w:

· Rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, uzdolnień i potrzeb uczniów;

· Określaniu form i metod wspierania uczniów;

· Interwencje wychowawcze w razie potrzeb;

· Pomoc wychowawcy w integrowaniu klasy;

· Udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach.

Zapraszam

mgr Łukasz Kocaj – psycholog szkolny, psychoterapeuta uzależnień

Post Author: zspzduny