CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO W KALISZU

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach współpracuje z CWRKDiZ w Kaliszu. Celem Centrum jest przede wszystkim aktywizacja zawodowa młodych osób oraz współpraca z lokalnymi rzemiosłami, przedsiębiorcami i szkołami w ramach organizowanych praktyk i staży, w tym także zagranicznych. Nasza szkoła uczestniczy w projekcie ERASMUS+ w konsorcjum z Centrum i dwoma innymi szkołami z regionu Południowej Wielkopolski. […]

Skip to content