TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

  Świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej potwierdza posiadanie kwalifikacji rolniczych, co oznacza, że absolwent może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Technik turystyki wiejskiej jest  zawodem poszukiwanym na krajowym rynku pracy, a także na terenie Unii Europejskiej. Zawód technik turystyki wiejskiej przygotowuje do planowania i […]

Skip to content