TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ


 

Świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej potwierdza posiadanie kwalifikacji rolniczych, co oznacza, że absolwent może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Technik turystyki wiejskiej jest  zawodem poszukiwanym na krajowym rynku pracy, a także na terenie Unii Europejskiej. Zawód technik turystyki wiejskiej przygotowuje do planowania i organizowania pobytu turystom na obszarach wiejskich, organizacji i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego, prowadzenia usług mechanizacyjnych dla sektora rolniczego.

 Jest tu wszystko dla zainteresowanych zagadnieniami rolnictwa, a szczególnie: produkcją, zagadnieniami ekonomiczno-prawnymi, ekologią oraz wszelkimi funduszami unijnymi. ( Start młody Rolnik, biznesplan). Uczniowie mogą korzystać z pracowni techniki, produkcji zwierzęcej i roślinnej. W trakcie nauki poznają technologię produkcji roślinnej, hodowli zwierząt oraz nowoczesne ciągniki i maszyny rolnicze. Zasady racjonalnego gospodarowania i organizowania rynku rolnego. Praktyki uczniowie odbywają w Kraju i Niemczech.

Kwalifikacje:

T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

Uczeń potrafi scharakteryzować działalność turystyczną którą mógłby prowadzić, potrafi sporządzać kosztorysy i dokumentacje pobytu.

T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Prowadzenie i rozliczenie działalności agroturystycznej.

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent może podjąć pracę w biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach, prywatnych domach letniskowych i biurach podróży.  Poza tym może również szukać zatrudnienia w Agencjach Państwowych ( ARR, AR i MR , ODR, biurach branży rolniczej ) i Instytucjach sektora rolniczego, turystycznego, agroturystycznego.

Technik turystyki wiejskiej przygotowuje do samodzielnego prowadzenia gospodarstw agroturystycznych, które w ostatnich czasach cieszą się coraz większą popularnością, ponieważ stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnego spędzania wakacji. Program przewiduje również podstawowe zagadnienia dotyczące pielęgnacji gospodarstwa wiejskiego oraz bardzo potrzebne uzupełnienie w zakresie wiedzy z dziedziny ekonomii i marketingu.

Przedmioty zawodowe:
– podstawy turystyki;
– organizacja i obsługa ruchu turystycznego;
– j. obcy zawodowy;
– agroturystyka i obsługa klienta;
– żywienie turystów;
– prowadzenie działalności gospodarczej;
– ekonomika w turystyce;
– BHP w turystyce;
– podstawy rolnictwa;
– produkcja rolnicza.
– zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w:
– pracowniach szkolnych;
– podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie;

Praktyka zawodowa (w wymiarze 8 tygodni) realizowana będzie w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych w kraju i za granicą (współpraca z gminą partnerską w Niemczech – Emleben).

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

Post Author: zspzduny

Dodaj komentarz