CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO W KALISZU

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach współpracuje z CWRKDiZ w Kaliszu. Celem Centrum jest przede wszystkim aktywizacja zawodowa młodych osób oraz współpraca z lokalnymi rzemiosłami, przedsiębiorcami i szkołami w ramach organizowanych praktyk i staży, w tym także zagranicznych. Nasza szkoła uczestniczy w projekcie ERASMUS+ w konsorcjum z Centrum i dwoma innymi szkołami z regionu Południowej Wielkopolski.

Zakres działania

  • propagowanie edukacji zawodowej dla młodzieży podejmującej naukę w szkołach branżowych
  • aktywizacja zawodowa młodzieży i osób dorosłych oraz współpraca z lokalnymi rzemiosłami, przedsiębiorcami i szkołami w ramach organizowanych praktyk i staży
  • wsparcie uczniów oraz ich rodziców w obszarze doradztwa zawodowego, planowania i rozwoju kariery
  • diagnoza rynku pracy, wskazująca na konieczność kształcenia w zawodach deficytowych dla subregionu, ale również ograniczenie kształcenia w zawodach stanowiących nadwyżkę i określenie tzw. zawodów przyszłości
  • współpraca z Pracodawcami w procesie kształcenia dualnego i zawodowego, skoncentrowana na zaangażowaniu swoich pracowników w kształcenie praktyczne uczniów oraz doskonalenie nauczycieli zawodu
  • pozyskiwanie funduszy unijnych i wsparcie praktyk zawodowych na terenie południowej Wielkopolski oraz staże zagraniczne

CWRKDIZ W KALISZU

Post Author: zspzduny

Dodaj komentarz