PATRIOTYZM JEST W NAS

Uczniowie Kilińskiego przygotowali w klasach gazetki patriotyczne, upamiętniające 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. „Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować”. R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka (1903 r.)