UROCZYSTE POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

DNIA 26 KWIETNIA POŻEGNALIŚMY UCZNIÓW KLASY 4, KTÓRZY PO RAZ OSTATNI PRZEKROCZYLI MURY SZKOŁY JAKO UCZNIOWIE. PODCZAS UROCZYSTOŚCI PANI DYREKTOR KAROLINA REJEK NAGRODZIŁA UCZNIÓW WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ OSIĄGAJĄCYCH WYSOKIE WYNIKI W NAUCE, A TAKŻE TYCH, KTÓRZY PODCZAS EDUKACJI WYRÓŻNIALI SIĘ SWOJĄ AKTYWNOŚCIĄ I ZAANGAŻOWANIEM W ŻYCIE SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ I LOKALNEJ. ABSOLWENCI ZŁOŻYLI NA RĘCE PANI DYREKTOR KWIATY DZIĘKUJĄC ZA WYSIŁEK WŁOŻONY W ICH EDUKACJĘ, WYCHOWANIE.

ŻYCZYMY NASZYM ABSOLWENTOM SAMYCH SUKCESÓW W ŻYCIU PRYWATNYM ALE I ZAWODOWYM, A PRZEDE WSZYSTKICH ZDANYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH I ZAWODOWYCH. POWODZENIA!

Post Author: zspzduny

Dodaj komentarz