ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Zduny/Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach
zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty na kurs doskonalący dla nauczycieli z doradztwa zawodowego w ramach projektu WRPO
„Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu – inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy”

Zapytanie ofertowe_organizacja kursu doskonalącego dla nauczycieli

Załącznik nr 1_formularz oferty

Załącznik nr 2_wzór umowy

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Post Author: zspzduny

Dodaj komentarz