KILIŃCZYCY REALIZUJĄ PROJEKT

Od września ZSP w Zdunach realizuje projekt WRPO 8.3.1 Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu – inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy w kilku blokach zawodowych – blok logistyka, blok informatyka, blok gastronomia, blok fryzjerstwo, blok astronomia i blok przedsiębiorczy na rynku pracy.

Zajęcia z doradztwa zawodowego „Przedsiębiorczy na rynku pracy” to  przede wszystkim spotkania z grupami uczniów. Na zajęciach omówiono kwestię właściwej komunikacji interpersonalnej. Poruszono temat poprawnego pisania CV, jakich błędów należy się wystrzegać. Młodzież tworzyła plakaty mające na celu wypromowania własnych firm na rynku pracy. Były to zajęcia niezwykle twórcze, angażujące uczniów proces tworzenia.

Kolejna grupa to blok informatyków, w zajęciach uczestniczy 10 uczniów klas 1,2,3 technikum. Reprezentujących zawód informatyka. W pierwszym etapie zajęć  uczniowie uczestniczący w projekcie poznali oprogramowanie serwerowe, tajniki pracy z serwerem i jego usługami.  Zajęcia są prowadzone metodą laboratoryjną.  Drugi etap zajęć pozwoli uczniom zapoznać się z nowoczesnymi metodami wizualizacji obiektów. Zaplanowane jest stworzenie wirtualnego spaceru po szkole. Cały etap będzie się składał z kilku części dotyczących grafiki komputerowej obróbki zdjęć i filmów wideo. Zakończenie projektu uwieńczą prace przygotowane i opublikowane  przez uczniów.

Uczniowie kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych czyli bloku gastronomia, uczestniczą w zajęciach, których  tematyka dotyczy podstawowych i zaawansowanych informacji dotyczących sektora żywieniowo- gastronomicznego. Uczniowie dzięki uczestnictwie w tego typu zajęciach mogą wzbogacić swoją wiedzę, ponieważ zajęcia odbywają się w formie wykładowej i zajęć praktycznych prowadzonych w naszej pracowni szkolnej. Tematyka zajęć jest interesująca, a mianowicie od istotnych aspektów dietetyki, kelnerstwa po kuchnie międzynarodowe. Wiedza praktyczna i wiedza teoretyczna jest cennym produktem poszukiwanym na rynku pracy. Tego typu zajęcia to wspaniały dodatek w kreowaniu przyszłości każdego młodego człowieka.

W zajęciach bloku fryzjerskiego wzięły udział uczennice branżowej szkoły I stopnia, wykonując zabiegi na główkach fryzjerskich w szkolnej pracowni fryzjerskiej, podejmowana tematyka zajęć dotyczy m.in. pielęgnacji włosów, koloryzacji włosów, kosmetyków nowej generacji , różnych rodzajów koloryzacji przy zastosowaniu nowoczesnych środków do koloryzacji, barberystyki.

Uczniowie kierunku technik logistyk, uczestniczą w zajęciach, których tematyka dotyczy formowania ładunków, czasu pracy kierowców oraz obliczaniu czasu pracy kierowcy i wypełnianiu dokumentów magazynowych. Uczniowie dzięki uczestnictwie w tego typu zajęciach mogą wzbogacić swoją wiedzę, ponieważ zajęcia odbywają się w formie wykładowej i zajęć praktycznych prowadzonych w naszej pracowni szkolnej. Tematyka zajęć jest interesująca, a mianowicie przy wypełnianiu dokumentów magazynowych i rozliczaniu faktur. Wiedza praktyczna i wiedza teoretyczna jest cennym produktem poszukiwanym na rynku pracy. Tego typu zajęcia to wspaniały dodatek w kreowaniu przyszłości każdego młodego człowieka .Uczniowie zdobędą szeroką i dogłębną wiedzę praktyczną uzyskaną dzięki możliwości uczestniczenia w tego typu zajęciach.

W zajęciach uczestniczyli również nauczyciele w zakresie doradztwa zawodowego, którzy uczestnicząc w projekcie podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe.

Post Author: zspzduny

Dodaj komentarz