28 AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA”

28 AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA” pod hasłem: „Myślę, więc nie śmiecę” 🌍 15 września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w corocznej akcji ekologicznej Sprzątanie świata. Uczestnicy akcji otrzymali plastikowe worki na śmieci i ochronne rękawiczki. Młodzież wraz z nauczycielami sprzątali tereny wokół szkoły oraz wyznaczone wcześniej miejsca z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny.Praca na rzecz ochrony […]

Mamy nową Radę Samorządu Uczniowskiego

Mamy nową Radę Samorządu Uczniowskiego , w skład której wchodzą: Julia Poradzisz kl.3Ta – przewodnicząca i Miłosz Kozłowski kl.1T – zastępca.Pozostali członkowie to: Jakub Golec kl.4T, Filip Kołodziej kl.4T, Magdalena Dymarska kl.3Ta, Jakub Hemerling kl.3Ta, Piotr Łącki kl.1T.

Skip to content