Kiliniada 2022

W dniu 7 kwietnia 2022r. odbyło się w naszej szkole coroczne Święto Patrona Szkoły „Kiliniada 2022”, oraz Drzwi otwarte! Zaprosiliśmy pracodawców, z którymi szkoła współpracuje w ramach praktyk zawodowych naszych uczniów, a także uczniów klas ósmych z ościennych miejscowości, żeby zapoznali się naocznie z ofertą edukacyjną szkoły na następny rok szkolny.

Konkurs wiedzy z zakresu udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

W dniu 4 kwietnia, opiekunowie Szkolnego Koła PCK, Pani Patrycja Kruszczyńska-Oleś i Pani Joanna Szyja, ogłosiły wyniki konkursu wiedzy z zakresu udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. I miejsce w konkursie zajęła uczennica klasy 4t – Anna Pijacka II miejsce zajęła Wiktoria Kochel z klasy 1ta III miejsce natomiast zajął Kacper Szczesnowski z klasy 1 ta Dziękujemy […]

Skip to content