Technik turystyki na obszarach wiejskich

Ósmoklasisto! Technik turystyki na obszarach wiejskich to inspirujący kierunek kształcenia. Dołącz do nas i zwiedzaj świat.Technik turystyki na obszarach wiejskich – z innowacją OBSŁUGA RECEPCJI HOTELOWEJ. Zawód technik turystyki na obszarach wiejskich jest skierowany do osób zainteresowanych organizacją imprez i usług turystycznych, agroturystycznych oraz prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Kształcenie w zawodzie odbywa się w 5-letnim technikum. Dla zainteresowanych poznaniem tajników rolnictwa, a także wykorzystaniem walorów turystyczno-przyrodniczych okolicy. Dodatkowe atrakcje to praktyki zagraniczne (Irlandia, Hiszpania, Sycylia i Portugalia) w ramach projektu Erasmus+.Uczeń będzie zdobywał umiejętności związane z obsługą recepcji hotelowej, będzie uczył się bezpośredniego kontaktu z gośćmi hotelowymi, rozpoznawania oczekiwań klientów dotyczących imprez turystycznych, a także form spędzania czasu wolnego w gospodarstwie agroturystycznym. Zdobędzie doświadczenie, w jaki sposób korzystać ze źródeł informacji geograficzno-turystycznej w regionie, dobierać usługodawców do rodzaju imprez, a także współpracować z uczestnikami rynku turystycznego.Na jakich stanowiskach może być zatrudniony absolwent z tytułem technik turystki na obszarach wiejskich?Technik turystyki na obszarach wiejskich znajdzie zatrudnienie w gospodarstwach agroturystycznych, biurach turystycznych mających w swej ofercie wypoczynek na wsi oraz w hotelach i pensjonatach. Pracę może znaleźć także w prywatnym domu letniskowym lub otworzyć własne gospodarstwo agroturystyczne lub rolne.Technik turystki na obszarach wiejskich potrafi m.in.:- przygotować i realizować imprezy;- rozliczać imprezy i usługi turystyczne;- organizować i prowadzić gospodarstwo rolne z uwzględnieniem produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Post Author: zspzduny