BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

BRANŻÓWKA DAJE MOŻLIWOŚCI

  • žpo ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe;
  • absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe;
  • žwprowadzenie 2-letniej branżowej szkoły II stopnia umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia  w systemie szkolnym; oznacza to, że możliwe będzie zyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości;

MAGAZYNIER –LOGISTYK

 

 

 

 

 

 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

 

 

 

FRYZJER

 

 

 

 

 

KUCHARZ

 

 

 

 

 

 

 

STOLARZ

 

 

 

 

SPRZEDAWCA

 

 

 

 

 

I INNE…

Post Author: zspzduny

Dodaj komentarz