PRZYGOTOWANIE DO PRAKTYK ZAGRANICZNYCH

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do wyjazdu na praktyki zagraniczne do Irlandii w ramach programu ERASMUS+, od września uczestniczą w zajęciach językowych i kulturowych. Już w czasie ferii grupa uczniów spotykała się na zajęciach językowych prowadzonych przez panią Patrycję Kruszczyńską – nauczycielkę języka angielskiego, która we wrześniu wspólnie z młodzieżą wyjedzie do Irlandii w roli opiekuna. Projekt praktyk zagranicznych realizowany jest w konsorcjum z Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu i dwoma innymi szkołami:  ZSZ im.Zesłańców Sybiru w Kaliszu i ZSP-B w Tarcach. W ramach projektu Zawodowcy Południowej Wielkopolski otwarci na standardy Europejskie nasza młodzież zdobywać będzie nowe umiejętności na  irlandzkim rynku pracy, doskonalić będzie umiejętności językowe, pozna nową kulturę a przede wszystkim wzbogaci portfolio zawodowe o zagraniczne praktyki zawodowe.

Post Author: zspzduny

Dodaj komentarz