NOWY SPRZĘT KOMPUTEROWY – NOWA PRACOWNIA :)

Dnia 13 marca ZSP w Zdunach otrzymał sprzęt komputerowy na kwotę blisko 60 tys. zł w ramach projektu Czas zawodowców Bis – zawodowa Wielkopolska ❤️ Uczestnictwo w projekcie i otrzymane doposażenie umożliwi poszerzenie bazy dydaktycznej szkoły o kolejną pracownię informatyczną ☺️

Post Author: zspzduny

Dodaj komentarz