TARGI PRACODAWCÓW PODCZAS KILINIADY W ZSP

Podczas Święta Patrona szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach miało miejsce spotkanie z Pracodawcami. Gimnazjaliści i uczniowie SP ze Zdun, Baszkowa i Cieszkowa mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną proponowaną przez ZSP w Zdunach. Nauczyciele przygotowali klasopracownie promując poszczególne kierunki: technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik turystyki wiejskiej, technik usług fryzjerskich, a także innowacje jakie szkoła proponuje w nowym roku szkolnym. W szczególny sposób omówione zostały również projekty, w jakich szkoła bierze udział i szanse na zdobywanie nowych kompetencji tak bardzo koniecznych na rynku pracy.  Ponadto w odrębnej sali szkoła zapewniła Pracodawcom spotkanie z młodzieżą, podczas którego wicedyrektor przedstawiła możliwości kształcenia w Branżowej Szkole I stopnia. Spośród pracodawców i przedsiębiorców współpracujących ze szkołą podczas Targów zaprezentowali się:  Stolarstwo – A. Sowiński, Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza , Bolsius Polska, Blending – Zduny, Tarczyński S. A., Eksport import hurt detal – M. Kaczmarek,  Meble Szczęch, Euro Doner Polska Zduny,  Pancom, Agrounima, poza tym w szkole gościły przedstawicielki firmy Oriflame, Bank Spółdzielczy. Uczniowie gimnazjów i SP mieli możliwość  uzyskania informacji dotyczących kształcenia branżowego i możliwości jakie wniosła reforma edukacji.

Kiliniadzie towarzyszył tradycyjny już piknik na dziedzińcu szkoły oraz liczne wystawy tematyczne. Impreza z wielkim rozmachem przygotowana została dzięki naszym nieocenionym sponsorom, do których kierujemy serdeczne podziękowania za ofiarność i zaangażowanie w promowanie idei i misji naszej szkoły!

Czas promocji szkoły, Święto Patrona – Kiliniada obfitował w liczne wydarzenia. Była to wyjątkowa okazja do nagrodzenia najzdolniejszych  logistyków. Zaproszony na tę uroczystość Burmistrz Zdun – p. Tomasz Chudy wręczył puchary najlepszym uczniom ZSP w kategorii Logistyk Roku 2019:  I miejsce uzyskał Mateusz Staniewski, II miejsce – Hubert Ptak i III miejsce – Weronika Karwik. Podczas przemówienia Burmistrz podziękował za zaproszenie i  skierował swoje słowa do uczniów Gimnazjów i  SP obecnych na sali, zachęcał do zapoznania się z bogatą ofertą szkoły i skorzystania z projektów jakie szkoła realizuje i nowych, których rozpoczęcie planowane jest na nowy rok szkolny . Pracodawcy obecni podczas uroczystości otrzymali z rąk p. Burmistrza  i p. Dyrektor podziękowania za zaangażowanie i trud wniesiony w organizację Kiliniady połączonej z Targami Pracodawców. Serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę i wsparcie szkoły!

Post Author: zspzduny

Dodaj komentarz