II MIEJSCE W POWIECIE

II MIEJSCE W POWIECIE W RANKINGU „PERSPEKTYWY”

Miło nam poinformować, że poziom kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych  w Zdunach jest wysoki, o czym świadczy wysokie 51 miejsce w rankingu techników w Wielkopolsce (jest to drugie miejsce wśród szkół w powiecie!!!!). XXII Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2020 został ogłoszony 9 stycznia. Technika zostały ocenione wg czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Źródłem danych były protokoły głównych olimpiad, wyniki matur i egzaminów zawodowych. W rankingu techników w Wielkopolsce znalazło się aż 106 szkół – jest to wysoki wynik naszej szkoły zwłaszcza, że ZSP w Zdunach uzyskało taką samą liczbę punktów co najlepsza szkoła w powiecie krotoszyńskim. Jest to sukces naszych uczniów, nauczycieli, dyrekcji a także organu prowadzącego szkołę – Gminy Zduny. Wszyscy wymienieni biorą czynny udział w dążeniu do osiągania coraz lepszych wyników. Na sukces szkoły składa się wytężona praca wielu osób, przełamywanie stereotypów i coraz liczniejszy udział uczniów w projektach, konkursach, olimpiadach, zawodach zarówno sprawdzających wiedzę, jak i umiejętności uczniów. Nie zwalniamy tempa! Wiemy, że sukces szkoły i tak wysoka lokata w rankingu szkół będzie wyznacznikiem dla naszych przyszłych uczniów!

 

 

Post Author: zspzduny

Dodaj komentarz