TECHNIK LOGISTYK

Technik logistyk z innowacją pożarniczo – ratowniczą

Logistyka – co to jest i dlaczego jest tak ważna?
Waga logistyki we współczesnym świecie:
Logistyka jest ciągle obecna, jednak bardzo często nie uświadamiamy sobie tego. Musimy przecież dojechać do szkoły, na wakacje oraz wyjechać na wycieczkę. Jadąc lub idąc do szkoły obserwujemy ciężarówki, które zaopatrują pobliskie sklepy. Widzimy jak wokół nas powstają nowe sklepy, aby zwiększyć poziom naszej obsługi, tak aby każdy towar mieć w zasięgu ręki.
Kto tym kieruje? Odpowiedź jest jedna, logistyk.
Kiedy brakuje właściwego zarządzania logistycznego odczuwamy skutki na własnej skórze. Czy nie zdarzyło się nam, że spóźnia się autobus, pociąg lub na zakupach zabrakło ulubionego batonika lub ulubionej gazety? Za prawidłowe planowanie odpowiada logistyk.
Studiowanie logistyki wymaga całościowego widzenia problematyki przepływu surowców do miejsc produkcji oraz wyrobów gotowych do miejsc finalnej konsumpcji, a także znajomości odpowiednich metod zarządzania tym przepływem.
Duża różnorodność zadań charakteryzująca logistykę wiąże się z koniecznością rozwiązywania złożonych problemów rozproszonych w różnych komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa (zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja).
Zawód logistyk – przyszłość jest w zasięgu ręki!
We współczesnym świecie ranga zawodu logistyka wzrasta. Dzieje się tak za sprawą rozwoju i globalizacji gospodarki. Logistyk jest zawodem uznanym, ma międzynarodową renomę, dobrze płatnym i z dużą przyszłością. Dobrze wykształcony, wysokiej klasy specjalista z logistyki znajduje pracę nie tylko w Polsce, ale i w Europie gdzie logistyka jest znana i stosowana w praktyce.
Gdzie znajdę zatrudnienie po logistyce?
Absolwenci szkół średnich w zawodzie technik logistyk mogą podjąć pracę w działach logistyki. W wielu przedsiębiorstwach czy jednostkach administracji publicznej, nie powstały jeszcze działy logistyki. Nie oznacza to jednak, że nie jest w nich prowadzona działalność logistyczna. Logistyk z wykształceniem średnim może z powodzeniem realizować zadania i wypełniać obowiązki na przedstawionych poniżej stanowiskach SPECJALISTY:
– ds. gospodarki materiałowej (branżysty),
ds. transportu i spedycji (w tym transportu wewnętrznego),
– magazyniera lub specjalisty ds. gospodarki magazynowej,
– ds. sprzedaży i prognozowania popytu,
– ds. zaopatrzenia i zakupów,
– ds. zarządzania zapasami i planowania przepływu materiałowego,
– ds. planowania produkcji i zabezpieczenia ruchu,
– planisty wysyłek i dostaw,
– ds. celnych i transportu międzynarodowego,
– ds. handlu elektronicznego (systemów zaopatrzenia i sprzedaży przez Internet),
– ds. gospodarkami odpadami,
– ds. kompletacji zamówień, pakowania i opakowań,
– ds. obsługi klienta,
– operatora systemów informacyjnych i informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne,
– ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych.
INNOWACJA POŻARNICZO – RATOWNICZA
Innowacja ma na celu rozwijanie umiejętności przydatnych w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej.
Młody człowiek, uczestnik ww. innowacji będzie zdobywał wiedzę z zakresu edukacji przeciwpożarowej,
ratownictwa, ochrony ludności. Będzie też mógł przygotować się do egzaminu sprawnościowego do
Centralnej Szkoły PSP na terenie kraju. Każdy uczeń będzie przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków jak również zdobędzie umiejętności podejmowania trafnych, szybkich decyzji. Będzie umiał poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach zagrażających życiu czy zdrowiu. W trakcie realizacji innowacji, uczeń pozna pracę różnych OSP z terenu Zdun i okolic.

Post Author: zspzduny

Dodaj komentarz