TECHNIK TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH

Technik turystyki na obszarach wiejskich z innowacją obsługa recepcji hotelowej.

W ZSP w Zdunach zdobędziesz idealny zawód dla osób chcących realizować swoje pasje podróżowania w kraju i zagranicą, poznania przyrody, krajobrazu, rolnictwa i agroturystyki. Podejmując naukę w naszej szkole możesz zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy poprzez uzyskiwanie zaświadczeń z zakresu organizowanych dodatkowych kursów: prawo jazdy na traktor, samochód. Warto nadmienić, iż zdobyte zaświadczenia i zajęcia dodatkowe są całkowicie bezpłatne!!!  dzięki pozyskiwaniu Funduszy Unijnych Erasmus+. W cyklu kształcenia ujęte są zajęcia praktyczne w kraju i zagranicą(słoneczna Hiszpania, solidne Niemcy) zajęcia praktyczne odbywają się w biurze turystycznym, hotelu, gospodarstwach rolnych i agroturystycznych. Spotkania z przedstawicielami uczelni wyższych, a także wycieczki przedmiotowe i dydaktyczne w kraju i zagranicą.

Technik turystyki na obszarach wiejskich pracuje, jako:,

 • manager branży turystycznej,
 • rolnik, manager branży rolniczej,
 • organizator imprez turystyki krajowej i zagranicznej,
 • właściciel, pracownik biura podróży,
 • właściciel lub pracownik gospodarstwa agroturystycznego, rolniczego, ekologicznego,
 • doradca w zakresie turystyki,
 • organizator usług turystycznych.

Praca i zatrudnienie!!

 • instytucje związane z turystyką, turystyką wiejską i rolnictwem,
 • biura podróży,
 • prowadzenie własnej działalności – gospodarstwo rolne, agroturystyczne i ekologiczne,
 • prowadzenie biura obsługi ruchu turystycznego,
 • pensjonaty, hotele.

Post Author: zspzduny

Dodaj komentarz