OCENA Z PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU DLA UCZNIÓW SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

W załączniku poniżej druk oceny z praktycznej nauki zawodu, który należy pobrać i wypełnić przez Pracodawcę. Druk można również odebrać w sekretariacie szkoły. Wypełniony druk (scan) należy przesłać drogą mailową, listownie na adres szkoły  lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły (z zachowaniem przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

Termin złożenia oceny 5 czerwca.

mail szkoły:  zspzduny@wp.pl lub rblazejczyk@wp.pl

adres: Ul. Strzelecka 10 63-760 Zduny

sekretariat czynny: 7.00-9.00

ocena

W razie pytań proszę dzwonić:

tel. 62 7215723 do godz. 9.00

lub

tel. 698444736 do godz. 14.00

Post Author: zspzduny

Dodaj komentarz