ZAJĘCIA PRAKTYCZNE kierunek technik logistyk

Zajecia praktyczne dla uczniów klasy 3 i 4 na kierunku technik logistyk odbywają się w szkole. Młodzież w szczególności doskonali swoje umiejętności w zakresie rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych w kwalifikacjach, z których egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbędzie się w sesji letniej 2021.

➡️Technik logistyk – tytuł zawodowy nadawany w Polsce absolwentom szkół kształcących w zawodzie technik logistyk, po uzyskaniu pozytywnych wyników z egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie.

➡️Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:- przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;- przechowywania towarów;- prowadzenia dokumentacji magazynowej;- planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;- planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.

➡️Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik logistyk (z 2017 roku):AU.22 Obsługa magazynówAU.32 Organizacja transportu

Post Author: zspzduny

Dodaj komentarz