ZAJĘCIA PRAKTYCZNE na kierunku technik informatyk

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE na kierunku technik informatyk 💻⌨️🖥🖨

Kolejna relacja dotyczy kierunku technik informatyk z innowacją grafika komputerowa. Uczniowie podczas nauki korzystają ze sprzętu pozyskanego w ramach kilku projektów: m.in. „Czas Zawodowców Bis – zawodowa Wielkopolska”, Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020.

➡️Szkoła posiada dwie bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe, gdzie uczeń ma możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w obszarze montażu komputerów, instalacji systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych oraz projektowania stron internetowych i programowania aplikacji internetowych.

➡️Po ukończeniu szkoły absolwent będzie mógł kontynuować naukę na studiach wyższych ukierunkowanych w konkretny obszar informatyki, czy też podjąć pracę czy rozpocząć własną działalność gospodarczą związaną z branżą IT.

➡️W ramach projektu WRPO „Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu” uczniowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności w zakresie grafiki komputerowej, podwyższania swoich kompetencji poprzez udział w kursie CorelDraw.

➡️ Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości

➡️Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną działalność.

Post Author: zspzduny

Dodaj komentarz