Program „Aktywna tablica”

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dwa monitory interaktywne z laptopem w ramach programu „Aktywna tablica”. Monitory doposażyły dwie klasopracownie.

Wykorzystanie interaktywnych pomocy dydaktycznych pozwoli na prezentowanie treści kształcenia w bardziej interesujący sposób, pozwalając tym samym, na wielozmysłowe odbieranie przez uczniów treści prezentowanych przez nauczyciela. Od zastosowania technologii dotykowej oczekujemy wzrostu dynamiki lekcji, dzięki zwiększeniu zakresu elementów skutecznego uczenia się (widzenie, słyszenie, mówienie, działanie), co pozytywnie wpłynie na poziom zrozumienia oraz przyswajania omawianych przez nauczyciela treści. Liczymy, że dzięki zastosowaniu interaktywnych pomocy dydaktycznych (przy wykorzystaniu zdjęć, filmów, animacji) ułatwimy uczniom rozumienie pojęć i tematów abstrakcyjnych, umożliwiając im naukę na konkretnych przykładach graficznych.

Oprac. R. Błażejczyk

#zspzduny #AktywnaTablica

Post Author: zspzduny

Dodaj komentarz