KIERUNEK TECHNIK INFORMATYK

Informatyk – zawód z przyszłością!

Typ szkoły 

Okres nauki: 4 lata
Podbudowa: gimnazjum
Forma nauki: szkoła dzienna dla młodzieży

Charakterystyka

Jeżeli pragniesz zdobyć atrakcyjny zawód, a w przyszłości podjąć studia na uczelniach technicznych (informatyka, automatyka, cybernetyka itp. ) lub kierunkach zbliżonych, podejmij naukę w Technikum Zsp w Zdunach

Zawód informatyka jest jednym z nielicznych postrzeganych jako profesja, która daje gwarancję zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą. Charakteryzuje się on uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja. Wybierając ten kierunek kształcenia zdobędziesz szeroką wiedzę i umiejętności przekazane Wam przez doświadczonych nauczycieli o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Nauczysz się programować komputery, korzystając z zaawansowanych środowisk programistycznych, poznasz w stopniu zaawansowanym obsługę aplikacji biurowych i narzędzi do obróbki grafiki, projektować bazy danych, bez trudu będziesz tworzyć strony WWW, zarządzać systemami sieciowymi i serwerami (dysponujemy serwerami sieciowymi opartymi na systemie SBS , Linux), poznasz budowę i funkcje poszczególnych podzespołów mikrokomputera. W trakcie nauki uczniowie (słuchacze) odbywają czterotygodniową praktykę zawodową. O efektach edukacji w naszej szkole najlepiej świadczy wysoka zdawalność egzaminów maturalnych i egzaminów z przygotowania zawodowego. Wiedza naszych absolwentów jest również wysoko oceniana przez wykładowców wyższych uczelni o kierunkach związanych z informatyką.

Technicy informatycy mogą podejmować pracę jako:

 • administratorzy operacyjnych systemów sieciowych i sieci komputerowych,
 • programiści zaawansowanych języków programowania,
 • graficy oraz specjaliści urządzeń multimedialnych,
 • administratorzy baz danych,
 • serwisanci sprzętu komputerowego,
 • pracownicy biurowi w placówkach badawczo-rozwojowych.

Kwalifikacje

K1 – EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

K2 – EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Możliwość zatrudnienia

Technik informatyk może podejmować pracę we wszystkich firmach posługujących się komputerami. Informatycy poszukiwani są przez firmy z każdej branży, mające własną bazę komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.

Profil kandydata

Absolwentów gimnazjum zainteresowanych kształceniem w zawodzie technik informatyk powinny cechować:

 • zainteresowanie techniką komputerową,
 • staranność,
 • dokładność,
 • zmysł plastyczny,
 • poczucie estetyki,

Nabyte podczas cyklu kształcenia wiadomości i umiejętności

Absolwent naszej szkoły kończący klasę Technik informatyk, będzie potrafił:

 • posługiwać się terminologią zawodową;
 • posługiwać się dokumentacją techniczną i technologiczną;
 • posługiwać się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego;
 • instalować oprogramowanie użytkowe; instalować systemy operacyjne na indywidualnych stanowiskach; przeprowadzać okresowe konserwacje sprzętu komputerowego;
 • administrować bazami danych i systemami przetwarzania danych;
 • projektować bazy danych;
 • posługiwać się językami programowania w celu tworzenia własnych aplikacji;
 • instalować lokalne sieci komputerowe;
 • projektować i wdrażać sieci bezprzewodowe;
 • nadzorować pracę sieci komputerowych;
 • posługiwać się językiem angielskim na poziomie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych;
 • przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 • przestrzegać przepisów Kodeksu pracy dotyczących praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;
 • przestrzegać przepisów prawa dotyczących realizacji zadań zawodowych;
 • współpracować z zespołem pracowników;
 • korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;
 • prowadzić działalność gospodarczą. Kształtowanie podstaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy odbywa się zarówno w trakcie kształcenia zawodowego jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy przedsiębiorczości”.

 

TYLKO OD CIEBIE, TWOICH ZAINTERESOWAŃ I ZDOBYTEJ W TECHNIKUM WIEDZY ZALEŻY, JAKĄ UCZELNIĘ WYBIERZESZ W PRZYSZŁOŚCI.

 • Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika WrocławskaKierunki:InformatykaZarządzanie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w LegnicyKierunki:Technologie informatyczne w Inżynierii ProdukcjiInformatykaSystemy i sieci komputerowe

  Grafika komputerowa

  Systemy multimedialne i internetowe

  Systemy informatyczne w zarządzaniu

 • Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Uniwersytet ZielonogórskiKierunki:Automatyka i RobotykaInformatyka
 • Wydział Matematyki Informatyki I Ekonometrii, Uniwersytet ZielonogórskiKierunek:Informatyka i Ekonometria

Post Author: zspzduny

Dodaj komentarz