PEDAGOG SZKOLNY

Godziny pracy pedagoga

WTOREK 7.45 – 15.00

ŚRODA 7.45 – 9.45   10.30-15.00

PIĄTEK 7.45 – 13.30

Drogi uczniu, przyjdź do pedagoga gdy:

 • jesteś samotny, czujesz, że nikt Cię nie rozumie,
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,
 • masz problemy z uzależnieniem,
 • trudno zrozumieć Ci własne emocje,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
 • przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Zadania pedagoga

W zakresie zadań ogólnowychowawczych:

 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,
 • dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,
 • koordynowanie prac zespołu,
 • udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci,
 • współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.
 •  W zakresie profilaktyki wychowawczej:
 • rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
 • rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
 • współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.

Przyjdź zapraszam

Ewelina Jaskulska – Dwojak

Post Author: zspzduny

Dodaj komentarz