Godziny pracy pedagoga

PEDAGOG mgr Ewelina Jaskulska-Dwojak

Jeśli spotykasz na swojej drodze problem, z którym nie możesz sobie samodzielnie poradzić zgłoś się do pedagoga, pomagam w rozwiązaniu problemów – zarówno pedagogicznych, jak i wychowawczych. Doradzam uczniom, rodzicom i nauczycielom w jaki sposób rozwiązywać trudności oraz towarzyszę zarówno w trudnych jak i przyjemnych momentach życiowych.

Poza tym pomagam znaleźć uczniom własną drogą, rozwijać się – często to
z pedagogiem są przeprowadzane rozmowy na temat dalszych kroków w życiu czy karierze.

WTOREK

7.30 – 14.05

14:05 – 14:50 konsultacje dla rodziców

15.35-15.50

ŚRODA

7:00 – 9:30

CZWARTEK

7.30 – 13.15,

PIĄTEK

7.00 – 8:50, 9:35- 14:00,

Ponadto:

Wspieram rozwój uczniów,

pomagam rozwiązywać problemy pedagogiczno-wychowawcze,

udzielam pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

badam potrzeby i możliwości uczniów,

wspieram nauczycieli w problemach z uczniami,

jeśli występują zaburzenia rozwojowe, staram się minimalizować ich skutki,

w przypadku uzależnień wśród uczniów, rozpoczynam działania temu przeciwdziałające,

pomagam rozwiązywać konflikty między uczniami,

pełnię rolę mediatora,

pomagam w przygotowaniu zajęć indywidualnych dla uczniów,

konstruuje programy wychowawczo-profilaktyczne,

prowadzę działania edukacyjne.

Uczniu możesz zwrócić się do pedagoga, gdy:

masz jakiś problem, którego nie potrafisz rozwiązać i potrzebujesz pomocy,

w domu mają miejsce problemy, z którymi sobie nie radzisz,

czujesz się samotnie w szkole i uważasz, że nie ma nikogo bliskiego,

masz problemy z komunikacją,

nie potrafisz dogadać się nie tylko z uczniami, lecz także nauczycielami,

chcesz opowiedzieć o swoim sukcesie,

jesteś szczęśliwy i chcesz się tym z kimś podzielić,

czujesz się źle psychicznie.

Dla uczniów prowadzę zajęcia z kompetencji emocjonalno – społecznych oraz terapię pedagogiczną.

Nauczycielu otrzymasz wsparcie w wszelkich trudnościach, porady w zakresie interpretacji zachowań uczniów przejawiających trudności wychowawcze oraz wspólnie znajdziemy metody wychowawcze i przyczyny trudności dydaktyczne. Dostaniesz informację na temat specyfiki specjalnych potrzeb ucznia. Otrzymasz zalecenia form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka. Wyjaśnię Ci różnicę między opinią a orzeczeniem. Dokonamy analizy opinii i orzeczenia.

Rodzicu możesz się zgłosić do pedagoga, gdy:

nie możesz poradzić sobie z wychowaniem dziecka,

podejrzewasz, że dziecko jest od czegoś uzależnione,

jesteś zaniepokojony tym, jak zachowuje się dziecko,

masz złe relacje z dzieckiem,

nie masz wsparcia w wychowaniu dziecka.

Dla rodziców i nauczycieli prowadzę warsztaty Szkoła dla rodziców
i wychowawców cz.1 oraz rodzeństwo bez rywalizacji cz.2.

Szkoła dla rodziców i wychowawców to cykl warsztatów psychoedukacyjnych trwających 10 spotkań po 3 godziny zegarowe. Podczas zajęć nabywa się praktycznych umiejętności do pracy z dziećmi i młodzieżą. Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: 
Wychowywać to kochać i wymagać.

Szkoła dla rodziców to:

 • Rezygnacja z „przymusu wychowania” na rzecz rozwijania umiejętności budowania prawidłowych relacji w różnych układach i sytuacjach międzyludzkich. Skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego.
 • Ukazuje prawdę, że skuteczne wychowanie nie może mieć miejsca, jeśli wychowujący nie opiera go na jasnym, czytelnym systemie wartości (który sam posiada i realizuje!).
 • Pozwala na pogłębienie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych; ułatwia zakwestionowanie niektórych stereotypów i mitów dot. Wychowania.

Tematyka:

 1. Poznanie się, kontrakt, integracja….
 2. Granice, normy…
 3. Uczucia cz. I.
 4. Uczucia cz. II.
 5. Zachęcanie dziecka do współpracy…
 6. Kary i konsekwencje…
 7. Rozwiązywanie problemów i konfliktów…
 8. Samodzielność dzieci…
 9. Wpisywanie dzieci w role i uwalnianie od grania ról…
 10. Pomocna pochwała i zachęta.

Jeśli chcesz skorzystać z oferty Szkoły dla rodziców i wychowawców wypełnij kartę zgłoszenia i wyślij na email ewe2lina@o2.pl.

Post Author: zspzduny

Dodaj komentarz